درباره زرین ذرت

شرکت زرین ذرت با هدف تولید نشاسته و گلوکز از ذرت در شهر شاهرود از سال 1392 شروع به فعالیت نموده است.

چشم انداز شرکت ………….

ماموریت زرین ذرت

تقدیرنامه ها و گواهینامه ها

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت زرین ذرت شاهرود می باشد. Designed by N.Yousefi